یه خبرواسه کامران هومنی ها

اگه به فیس بوک کامران وهومن سرزده باشیدیه نظرسنجی میبینیدکه به نظرشماویدیو نمیدونم چرا قراره منتشربشه یاویدیو مال تو ازیه طرف من یه مصاحبه از کامران وهومن رودیده یودم کهگفتن داریم ویدیومال توروضبط میکنیم وخودشون جواب نظرسنجی شونولودادن

به هرحال مامنتظرویدیوجدیدشون هستیم

/ 0 نظر / 38 بازدید